Zodpovednosť potrebuje slobodu a vlastný úsudok

Zodpovednosť je schopnosť zrelého človeka odpovedať na vonkajšie dianie primeranou reakciou. Jej predpokladom sú vonkajšia aj vnútorná sloboda, zdravý rozum, samostatné posúdenie situácie, empatia a odvaha konať v súlade s vlastnými hodnotami a svedomím. Niekedy aj proti názorom či tlaku väčšiny a mocných. Súčasná koronakríza nám odhaľuje v plnej nahote rozdiel medzi aktívnou zodpovednosťou a pasívnou poslušnosťou. Ukazuje mnohé logické chyby. Napokon pred nás kladie otázku, nakoľko si vážime ľudskú slobodu a dôstojnosť a čo sme ochotní pre ňu urobiť.

Zdravé sebavedomie posilňuje imunitu

Človek je celostná bytosť, ktorá má rovinu tela, duše aj ducha. Tieto na seba vzájomne vplývajú. Naše fyzické zdravie aj silu imunity výrazne ovplyvňuje naša duševná a duchovná integrita. Jej udržiavaniu pomáhajú dve veci. Rozpoznávať manipulácie a tlaky a nepodľahnúť im. Zároveň sa zaoberať otázkami zmyslu či poslania svojho života a usilovať sa ho čo najlepšie napĺňať. Takýto prístup k životu podporuje imunitu človeka, robí ho nezávislým od vonkajších bezpečnostných opatrení a navyše je pekný sám o sebe. Vďaka nemu dokáže byť človek aj veľkou oporou a doslova prameňom života a zdravia pre svoje okolie.

Ako si udržať duševné zdravie v koronablázninci?

Udržať si duševné zdravie v dnešnej situácii pomáha viacero kotiev: pestovať medziľudské vzťahy, venovať sa práci a voľnočasovým aktivitám, pohybu, pestovať živú autentickú spiritualitu, nenechať sa manipulovať správami z médií a od politikov a kriticky zvážiť celú situáciu a spraviť si o nej svoj vlastný názor a napokon stanovovať si osobné aj pracovné ciele, najlepšie také, z ktorých budú mať osoh aj moji blízki či celá spoločnosť. Tým získa človek intenzívny pocit, že má prečo žiť, čo je najlepšia stabilizácia duševného aj telesného zdravia,

Depresia a jóga

Ako si môže človek pomôcť v depresii? Aké sú podporné faktory, napomáhajúce lepšie prekonať či zvládať toto náročné obdobie? Môže pritom nejako pomôcť aj jógová prax? Na tieto otázky odpovedám v mojom článku Jóga ako podpora pri depresii. Podnety v ňom nájdu aj ľudia, ktorí sa nezaujímajú o jógu, ale Read more…

ADHD – príznak dnešnej doby

Deťom s ADHD – teda s hyperaktivitou a poruchami pozornosti – ich rodinám a školám sa venujem od roku 2007. Je to moja srdcová téma. Mojim pracovným snom je založiť komplexné centrum pre deti s týmto typom trápenia, ich rodiny a školy. Pri laických, ale aj odborných debatách o tejto Read more…