Spiritualita je stránka života, ktorej sa rád venujem s dospelými klientami. Veľakrát totiž pramenia problémy nášho duševného, vzťahového aj praktického života v logických chybách v “teórii života”, teda v našej životnej filozofii, v našich názoroch a presvedčeniach.

Spiritualitu vnímam ako súbor presvedčení človeka, ktorými riadi svoj život. Súčasne aj vzťah človeka k svetu, k samému sebe aj vyšším silám. Každý človek urobí dobre, keď si čas od času tieto svoje presvedčenia a vzťahy pretriedi a aktualizuje. Najdôležitejšie je, že svoje spirituálne smerovanie by si dnes mal človek určovať sám, rozhodnúť sa slobodne pre ideály, ktorými sa v živote chce riadiť. Sprevádzať ľudí pri tomto procese ma veľmi baví a častokrát to pôsobí aj liečivo smerom k iným oblastiam duševného života.

Ako to prebieha

Trvanie stretnutí:

Bežné poradenské aj konzultačné stretnutie trvá 50 min. V prípade potreby viem byť flexibilný.

Priestory:

Haburská 2, Bratislava,
v priestoroch MC Hojdana

V prípade záujmu rád pracujem vonku v záhrade MC Hojdana alebo na prechádzke pri neďalekom Štrkovci.

Uprednostňujem osobný kontakt, ale viem pracovať plnohodnotne aj cez Skype.

Cena: 50€ / stretnutie

Presná cena je vždy vecou vzájomnej dohody. Orientačná suma je 50 eur / stretnutie (50 min.) Ak patríte k ľuďom, ktorí sa dostali do finančnej tiesne, môžeme hovoriť aj o nejakej možnosti zľavy. Ak si naopak môžete dovoliť zaplatiť aj viac, umožníte mi byť dlhodobo ústretový k tým, ktorý to potrebujú.

Stretnime sa

Email:  mato.psycholog@gmail.com

Popíšte mi prosím stručne do emailu vašu situáciu aj tel. kontakt a ja sa vám najneskôr do týždňa ozvem späť.

stretnime_sa