Zo psychologických tém som v tejto najviac doma. Deťom s ADHD (hyperaktivita a poruchy pozornosti + podobné prejavy) a ich rodinám sa venujem od roku 2008. Najprv som pôsobil ako psychológ a neskôr dlhšie ako vedúci odborného tímu v DFSR (dfsr.sk). Od roku 2018 ponúkam poradenstvo na voľnej nohe a vzdelávania v tejto oblasti.

Dnes existuje veľa terapií zameraných na deti. Ja sa venujem primárne dospelým, lebo sa mi osvedčilo, že je to efektívnejšie. Dospelý človek (rodič, učiteľ, vychovávateľ) je totiž schopný vedomej zmeny, na ktorú dieťa následne vždy reaguje. Navyše rodičia aj učitelia tiež prežívajú mnohé ťažké situácie a frustrácie v kontakte s týmito deťmi aj okolím a sami potrebujú podporu a sprevádzanie. Venujem sa aj dospelým ľuďom s ADHD a ADD či podobnými prejavmi, spoločne hľadáme, ako si oni sami môžu pomôcť.

Čerpám pritom najmä z pohľadu celostného terapeuta Heinza Grilla (heinz-grill.de/sk), ktorý ako základný liečivý faktor popisuje postupné vnášanie usporiadania na všetkých rovinách (vonkajšia, rytmus dňa, výchovná, vzťahová, stav vedomia dospelých,…) do sociálneho prostredia dieťaťa. Tento pohľad nájdeme aj v diele J. Prekopovej a potvrdzuje sa mi roky aj v mojej praxi. Spoločne s rodičmi hľadám, ako si udržať nadhľad, zrelšie reakcie a ako postupne usporiadavať prostredie dieťaťa tak, aby pôsobilo podporne a ozdravne na dieťa. Veľa čerpám aj z jogy ako disciplíny, ktorá sa venuje rozvoju koncentrácie dospelých, čo má následne vplyv aj na pozornosť detí.

ADHD vnímam aj ako odraz našej doby, ktorá je tak trochu “hyperaktívna”. Človek má zvládnuť veľa vecí naraz – telefón, chat, prácu a to všetko v rýchlom tempe – to má vplyv na náš nervový systém a tiež na schopnosť koncentrácie. Ak Vás tento prístup zaujíma, prečítajte si podrobnejší článok k tejto téme ADHD – príznak dnešnej doby, kde nájdete aj viac informácií pre odborníkov.

Moja ponuka zahŕňa:

  • poradenstvo rodičom – ako podporiť svoje dieťa a zároveň fungovanie celej rodiny?
  • poradenstvo učiteľom – ako začleniť deti s týmito prejavmi do triedy?
  • poradenstvo dospelým s ADHD – ako si pomôcť?
  • vzdelánie pre učiteľov podľa potrieb školy
  • vzdelávacie skupiny pre rodičov“Krotenie tigra”
  • kurz jogy pre dospelých, rodičov aj učiteľov podporujúci koncentráciu a vnútornú stabilitu

Približne od februára pripravujeme aj vzdelávanie a supervíziu pre ľudí z pomáhajúcich profesií pracujúcich s ADHD – čoskoro pridáme informácie.