Práca s ADHD deťmi a ich rodinami

Sprevádzanie pri výchove

Práca s dospelými

Zvládanie koronakrízy

Sprevádzanie ľudí v aktívnom hľadaní zmyslu svojej práce, aby ju robili s väčšou radosťou a chuťou.

Vedenie kurzov umelecko-sociálnej jogy  s cieľom podporiť duševné aj telesné schopnosti prostredníctvom jogovej praxe.

Vzdelávanie pre odborníkov pracujúcich s deťmi, mládežou či rodinami.

Otcovia a synovia

Rodiny s ADHD deťmi

Podpora rodinných vzťahov

Regeneračné jogové pobyty

Hľadanie životného poslania

Sprevádzanie ľudí pri hľadaní ideálov, ktorými sa v živote chcú riadiť

Uverejňovanie odborných článkov z oblastí, ktorým sa profesne venujem

Štúdium a pracovné skúsenosti

Princípy mojej práce

Referencie

Čo najbližšie organizujem

Otec a syn

Víkendovka pre otcov a ich synov.

Zistiť viac

LA VITA É BELLA – LETNÝ POBYT V TALIANSKU

Regenerácia v úžasnom prostredí Severného Talianska.

Zistiť viac

Joga pre všetkých

,

Kurz jogy pre začiatočníkov aj pokročilých

Zistiť viac

Štúdium spirituálnych textov

,

Načerpajte inšpiráciu pre každodenný život

Zistiť viac

Krotenie tigra

,

Skupina pre deti s ADHD a ich rodičov

Zistiť viac

Volám sa Matej Štepita a fascinuje ma ľudská duša.

Celoživotne objavujem a ponúkam rôzne spôsoby starostlivosti o jej rozvoj a zdravie. S dospelými, mládežou, deťmi, rodinami aj organizáciami. Posledné roky pôsobím aj ako lektor.

Vyštudoval som psychológiu a pôsobil ako psychológ na viacerých miestach s deťmi, mládežou aj rodinami. Psychologické poznanie, zručnosti a skúsenosti tvoria základ mojej poradenskej práce.

Som tiež učiteľ jógy - ktorú vnímam ako umelecký pohyb, ale tiež ako spirituálnu disciplínu rozvíjajúcu duševné schopnosti a potenciál človeka. Mojou vášňou je zážitková pedagogika - skupinová práca s ľuďmi v prírode využívajúca hru na osobnostný rozvoj. Za veľký zdroj pre dušu pokladám aj samotný kontakt s prírodou, špeciálne na horách.

Všimol som si, že duševný stav človeka veľmi ovplyvňuje jeho osobná životná filozofia - presvedčenia, ktorými sa vedome či nevedome riadi. Inými slovami jeho žitá spiritualita. Vo svojej práci vychádzam z celostného pohľadu na človeka ako na bytosť, ktorá má nielen fyzické telo, ale aj dušu a ducha. V tomto smere najviac čerpám z diela spirituálneho učiteľa Heinza Grilla, ktorého som dlhodobým študentom a spolupracovníkom. Spiritualitu vyučuje ako odbornosť, ktorá nie je vecou príslušnosti k nejakej náboženskej skupine, ale dosiahnutého poznania a zrelosti jednotlivca.

Neponúkam preto úplne klasické psychologické poradenstvo, ale celostnú starostlivosť o duševný rozvoj a zdravie.

Venujem sa témam objavovania zmyslu života, pracovnej realizácie, výchove detí a mládeže, osobnostnému rozvoju dospelých, spirituálnej orientácii, práci s rodinou a partnerskými vzťahmi, sprevádzaniu umierajúcich, ťažko chorých a ich blízkych, prekonávaniu depresií, úzkostí, krízových situácií a podobne.

Zaujímajú ma aj spoločenské témy a ich vplyv na duševné zdravie človeka. Venujem sa napríklad tomu, ako zdravo pracovať s prijímaním správ z médií tak, aby človek nestratil kontakt s okolím, ani nepodliehal strachom a ppolarizácii, ktorú väčšina médií dnes šíi. Tiež ako odolávať manipuláciám a sugesciám, ktorých je spoločenská debata plná.

Organizujem terapeutické pobyty v prírode pre otcov a synov, pre dospievajúcich a tiež pre vyhorených ľudí, hľadajúcich nový začiatok.

Ponúkam prednášky, vzdelávania aj konzultácie pre odborníkov aj rodičov k témam ADHD a pozornosť, výchova, jóga, ale aj súvislosti medzi duševným zdravím, výchovou, pedagogikou a spiritualitou.

Veľmi ma baví spolupráca, preto ak vás zaujíma niektorá z tém, ktorým sa venujem, neváhajte sa mi ozvať a môžeme vymyslieť aj nejaký spoločný projekt. Mojim veľkým snom, na ktorom pomaly pracujem, je založiť centrum celostnej starostlivosti a rodiny s deťmi s ADHD.

Viac o mne...

 

Čo o mne hovoria iní

S Maťom spolupracujem na skupinách a akciách pre deti, rodičov a vychovávateľov už skoro 10 rokov. Považujem ho za experta na tému ADHD, oceňujem jeho praktické skúsenosti z vedenia skupín, vďaka ktorým dokáže podporiť rodičov vo výchove ich detí, či pedagógov vo výučbe.

Maťo sa vie veľmi dobre priblížiť deťom a mladým ľuďom, je citlivý na ich potreby a dokáže získať ich dôveru a rešpekt.

Osobne oceňujem, ako Maťo pozitívne a zároveň veľmi jasne pracuje s hranicami a pravidlami s deťmi aj v skupinách. Ak chcete vedieť ako ustáť hranice vo výchove detí, alebo svojom živote, môže vám byť inšpiráciou.

Luboš Tibenský, psychológ - kolega z rôznych projektov

S Maťom sme spolupracovali v čase, keď môj syn chodil na základnú školu, nakoľko má poruchy učenia, čo ho vyčlenilo z kolektívu. Veľmi nám pomohli detské skupiny, ktoré sú vedené pre deti zaujímavou hravou formou a kde sa naučil zvládať pre neho krízové situácie, zažil pocit úspechu  a našiel si kamarátov.  Rodičovské skupiny nám dávali možnosť konzultovať aktuálne problémy, naučiť sa  viac chápať dieťa a aj spôsb, ako s ním pracovať. Veľkým prínosom boli informácie od ostaných rodičov.  Na  víkendové pobyty " Otec a syn" sa vždy tešil a bol s nimi spokojný. Aj vďaka všetkým týmto aktivitám je z neho v súčasnosti úspešný stredoškolák.

                                                                     Beata, matka