foto by Alan Hyža

Som Matej Štepita a fascinuje ma ľudská duša.

Celoživotne objavujem a ponúkam rôzne spôsoby starostlivosti o jej rozvoj a zdravie. S dospelými, mládežou, deťmi, rodinami aj organizáciami. Posledné roky pôsobím ako poradca a lektor.

Som presvedčený, že život aj všetko, čo sa nám deje, je zmysluplné. Každý človek si v duši nesie potrebu prežívania zmysluplnosti svojho života.

Prichádzame na svet naplniť určité poslanie, priniesť svojim bytím jedinečnú kvalitu do prostredia, v ktorom žijeme a pôsobíme. Od toho, nakoľko sa nám to darí a nakoľko nám to umožňujú vzťahy a okolnosti bytia, závisí naša životná spokojnosť.

Aby sme napĺňali svoje poslanie, potrebujeme sa neustále vyvíjať – cieľavedomým rozvojom poznania, schopností a postojov a tiež reagovaním na to, čo nám život prináša.

Mám úspešne ukončené psychologické vzdelanie a prax v rôznych psychologických zamestnaniach, nepracujem však ako klasický psychológ, ale ako poradca a lektor rozvoja osobnosti a vzťahov, alebo inak povedané duševno-duchovného vývoja.

Som tiež učiteľ jógy – ktorú vnímam ako umelecký pohyb, ale tiež ako spirituálnu disciplínu rozvíjajúcu duševné schopnosti a potenciál človeka.

Ponúkam prednášky, vzdelávania aj konzultácie pre odborníkov aj rodičov k témam ADHD a pozornosť, výchova, jóga, ale aj súvislosti medzi duševným zdravím, výchovou, pedagogikou a spiritualitou.

Kde ma stretnete ako lektora?

Jóga pre pokročilých

Kažkú nedeľu 18.00 – 20.00, v priestoroch MC Hojdana v Bratislavskom Ružinove. Príď sa naučiť cvičiť pokročilé asány. Náročnejšie asány sú často výzvou nie len pre telo, ale aj pre prácu so svojom dušou. Je to krásna objavná cesta, kedy človek spoznáva seba a učí sa na svojom vlastnom tele. Treba sa prihlásiť do soboty večera – viac informácií a prihlasovanie.

Prečo sa venovať cvičeniu pokročilých asán – článok.

Môj prístup k jóge.

Joga a duševné zdravie

Foto z hodiny

Každú stredu 18.30 – 20.00, MC Hojdana, Ba – Ružinov. Pohyb vyjadruje duševný život človeka. Vedomím kultivovaním pohybu v jógových cvikoch cvičiaci rozvíja svoj duševný život. Stáva sa tak stabilnejšou a zároveň vzťahovejšou osobnosťou. Viac

Vplyv jógy na duševné zdravie – článok

Jógový regeneračný pobyt – Myjava

Pobyt určený pre dvojice ale aj jednotlivcov, ktorí by si radi zlepšili svoje vzťahy (na pracovnisku, doma v rodine alebo s priateľmi). Hlavnou témou je schopnosť žiť a utvárať zdravé vzťahy, ktoré nás neunavujú a nevyčerpávajú, ale naopak inšpirujú, dodávajú silu a tešia. Dotkneme sa témy tvorby životných síl pre seba a blízke a širšie okolie. Viac informácií o pobyte nájdete tu.

Krotenie tigra

Úvodná hodina skupinového programu

Skupinový program pre rodičov detí s ADHD a ADD (hyperaktivita, poruchy pozornosti, správania alebo podobné prejavy aj bez stanovenej diagnózy), ktorí chcú lepšie porozumieť svojmu dieťaťu a vedieť podporiť jeho duševný aj nervový vývin zdravým smerom. Plánujeme jarné Krotenie tigra, ak máte predbežný záujem napíšte kolegyni. Viac

Otec a syn

Večerné posedenie na pobyte

Otcovia, vezmite svojich synov na spoločný víkend s dobrodružným programom v prírode. Pobyt je určrný pre otcov, nevlastných otcov, dedov, strýkov… so svojimi synmi vo veku 7 – 14 r., ktorým záleží na tom, aby zo svojho syna vychovali sebavedomého muža s dobrým srdcom. Vhodné aj pre dvojice, kde je vzťah nejako narušený (rozvod, výchovne náročný syn, špecifické potreby…), ale nielen pre nich. Jesenný pobyt bol zružený, ale plánujeme jarný, dajte nám vedieť o vašom záujme. Viac

Mojou vášňou je zážitková pedagogika – skupinová práca s ľuďmi v prírode využívajúca hru na osobnostný rozvoj. Za veľký zdroj pre dušu pokladám aj samotný kontakt s prírodou, špeciálne na horách.

Zapni si sledovanie mojej FB stránky, aby ti neušli žiadne pobyty a semináre.

Jogovo – regeneračný pobyt v Taliansku

Kde ma stretnete ako poradcu?

Všimol som si, že duševný stav človeka veľmi ovplyvňuje jeho osobná životná filozofia – presvedčenia, ktorými sa vedome či nevedome riadi. Inými slovami jeho žitá spiritualita.

Osobné, pracovné aj výchovné krízy a trápenia vnímam ako výzvy k rastu, k rozvinutiu nových perspektív, schopností či postojov. Veľmi rád vás budem sprevádzať na tejto dobrodružnej a niekedy krivoľakej ceste stávania sa sebou samým.

Budeme spolu hľadať a rozvíjať nové kvality, ktoré chcú cez krízy vstúpiť do vášho života a obohatiť vás, alebo ktoré potrebujete rozvinúť pre ich zvládnutie. Tiež ako prekonávať prekážky, ktoré vám či vašim deťom bránia v raste a sebarealizácii.

Medziľudské vzťahy, partnerské, rodinné či kolegiálne, vnímam tiež ako príležitosť k rastu a sebarealizácii. Ľuďom v našom okolí môžeme niečo cenné prinášať svojou existenciou. Môžeme sa od nich tiež inšpirovať a učiť. Objavovať to vzácne a pekné v nich, čo je hodné inšpirácie. A napokon na prekonávaní prekážok vo vzťahoch môžeme tiež vnútorne rásť a zosilnieť.

Nebudem s vami odstraňovať problémy z vášho života, ale hľadať, ako na nich vyrásť. Vývoj sa vždy deje v stretnutí a vzťahoch.

V mojej práci mi záleží na tom, aby sme spolu hľadali a približovali sa k plnšiemu žitiu vášho osobného poslania a jedinečnosti. Aby sa každý mohol stávať jedinečnou osobnosťou, tým, kým sa naozaj v hĺbke duše chce stať. V pracovnom, rodinnom aj osobnom živote.

Viac o mne…

Máte záujem o konzultáciu?

Cena konzultácie: 50-70 EUR za stretnutie

Miesto stretnutí: Haburská 2, Bratislava – Ružinov, v priestoroch MC Hojdana.

Možnosť konzultácie / stretnutia v pracovni vnútri, v herni s dieťaťom alebo vonku v krásnej záhrade. Ak nebývate v Bratislave, ponúkam aj konzultácie cez skype.

Objednávanie na konzultácie: Popíšte mi prosím stručne do emailu vašu situáciu aj tel. kontakt a ja sa vám najneskôr do týždňa ozvem späť

mail: mato.psycholog@gmail.com