Mám depresiu, úzkosti, vzťahové problémy, prechádzam krízou alebo sa neviem nájsť v živote či práci?

Má moje dieťa problémy v škole, emočné problémy, je hyperaktívne alebo vzdorovité?

Pracujem s deťmi, mládežou či rodinami a chcem to robiť lepšie?

Čo najbližšie organizujem

Otec a syn

Víkendovka pre otcov a ich synov.

Zistiť viac

ADHD dieťa v rodine a škole

Polročné školenie pre ľudí pracujúcich s deťmi s ADHD a ADD (a ich rodinami či školou)

Zistiť viac

Huncúti

Skupina pre deti s ADHD a ich rodičov

Zistiť viac

Volám sa Matej Štepita a moja práca ma veľmi baví!

Vyštudoval som psychológiu, venujem sa poradenskej práci s rodinou, výchove detí a mládeže, hyperaktivite, poruchám správania a téme otcovstva. Dospelých sprevádzam v ťažkých životných situáciách, pri rozvoji osobnosti, hľadaní uplatnenia a zmyslu v povolaní a pri lepšej orientácii v oblastiach spirituality aj medziľudských vzťahov.

Pre odborníkov organizujem prednášky, individuáne konzultácie a vzdelávania. Viac o mne...

 

Čo o mne hovoria iní

S Maťom spolupracujem na skupinách a akciách pre deti, rodičov a vychovávateľov už skoro 10 rokov. Považujem ho za experta na tému ADHD, oceňujem jeho praktické skúsenosti z vedenia skupín, vďaka ktorým dokáže podporiť rodičov vo výchove ich detí, či pedagógov vo výučbe.

Maťo sa vie veľmi dobre priblížiť deťom a mladým ľuďom, je citlivý na ich potreby a dokáže získať ich dôveru a rešpekt.

Osobne oceňujem, ako Maťo pozitívne a zároveň veľmi jasne pracuje s hranicami a pravidlami s deťmi aj v skupinách. Ak chcete vedieť ako ustáť hranice vo výchove detí, alebo svojom živote, môže vám byť inšpiráciou.

Luboš Tibenský, psychológ - kolega z rôznych projektov

S Maťom sme spolupracovali v čase, keď môj syn chodil na základnú školu, nakoľko má poruchy učenia, čo ho vyčlenilo z kolektívu. Veľmi nám pomohli detské skupiny, ktoré sú vedené pre deti zaujímavou hravou formou a kde sa naučil zvládať pre neho krízové situácie, zažil pocit úspechu  a našiel si kamarátov.  Rodičovské skupiny nám dávali možnosť konzultovať aktuálne problémy, naučiť sa  viac chápať dieťa a aj spôsb, ako s ním pracovať. Veľkým prínosom boli informácie od ostaných rodičov.  Na  víkendové pobyty " Otec a syn" sa vždy tešil a bol s nimi spokojný. Aj vďaka všetkým týmto aktivitám je z neho v súčasnosti úspešný stredoškolák.

                                                                     Beata, matka