Spolu s kolegyňou z oblasti jógy Paulou Dobiašovou, ktorá je civilným povolaním farmaceutka, sme debatovali o tom, ako funguje imunitný systém človeka, a ako ho môžeme podporiť svojim duševným životom. Vychádzali sme pritom z celostného pohľadu na človeka, ktorého jednotlivé časti (telo, duša, duch) na seba navzájom pôsobia. Prišli sme k záverom, ako môže vyzerať zdravá duševná imunitná reakcia zachovávajúca vnútornú integritu človeka, ktorá podporuje aj telesnú imunitu organizmu. Debatu si môžete pozrieť na našom jógovom youtube kanále.

Categories: Články