Prvý novembrový týždeň som sa zúčastnil na medzinárodnom vzdelávacom pobyte pre učiteľov jogy v Severnom Taliansku, ktoré sa konajú pravidelne 3 krát ročne a na ktoré sa dá v budúcnosti pridať. PODUJATIA A SEMINÁRE – Učitelia jogy (uciteliajogy.sk)

Hlavným lektorom bol Heinz Grill. Venovali sme sa intenzívnemu pokroku v ásanovej praxi, v uvádzaní cvikov a tiež v umení dávať dopomoc. Zároveň bola ústrednou témou srdcová čakra a jej duševné kvality, najmä s ťažiskom na vedenie života a vytvorenie postoja druhým. Najzaujímavejšie myšlienky Heinza Grilla z tohto podujatia Vám teraz predstavím.

“Ak chceš nájsť svoj stred, teda svoje pravé stanovisko a postoj v živote, musíš ho najprv nájsť druhým.”
Týmito slovami popisuje spirituálny učiteľ Heinz Grill univerzálnu zákonitosť života, ktorú klasické jogové učenie priraďuje srdcovej čakre.

Cesta k vyliečeniu nejakej choroby či problému nespočíva v tom, že sa budeme horlivo snažiť problému zbaviť. Tým sa naša pozornosť a energia bude ešte viac točiť okolo problému a my sa budeme doň len hlbšie zamotávať a oslabovať. Pre uzdravenie je potrebné naopak pozbierať sily a urobiť si od svojho trápenia určitý odstup. Venovať pozornosť niečomu, čo je mimo mňa, napríklad nejakej väčšej zákonitosti či pravde. 

Potrebné je tiež hľadať, aký vývojový krok či úlohu mi daná choroba či problém prináša do cesty. Z takéhoto odstupu a venovania sa niečomu mimo seba získam životné sily. Až po takomto posilnení je zmysluplné znovu sa pozrieť na svoju chorobu či problém. Nie však s prianím okamžite sa jej zbaviť, ale skôr s nastavením výskumníka, ktorého zaujíma, aký fenomén, alebo aká bytosť sa za ním skrýva

Takéto nastavenie mi pomáha udržať si odstup od seba, a ten je vždy posilňujúci. Z ezoterického pohľadu práve odstup od seba a od svojho problémového miesta umožní takzvaným éterickým silám, ktoré človeku prinášajú zdravie, znovu prísť k človeku a podporiť jeho uzdravenie.”

Takto popisuje Heinz Grill konštruktívne zaobchádzanie s chorobami a problémami z celostnej perspektívy.