V pohybe sa vyjadruje duševný život človeka. Nervózny a impulzívny človek sa bude aj hýbať nervózne a impulzívne. Depresívny človek s mnohými obavami sa bude hýbať ťažkopádne, opatrne a ustarostene. A naopak radostný človek plný síl, plánov a nádeje sa bude tiež hýbať primerane svojmu vnútornému rozpoloženiu. Bude svojim pohybom odvážne a energicky vstupovať do okolitého priestoru. Pohyb teda prezdrádza naše vnútorné rozpoloženie, momentálne aj dlhodobé.

Zároveň to je aj naopak. Dlhodobým vedomým kultivovaním spôsobu, akým sa hýbeme, dokážeme kultivovať a postupne premieňať aj naše vnútro, teda to, kým sme a ako sa cítime. Ak sa postupne naučím hýbať s ľahkosťou, ale predsa intenzívne, učím sa aj žiť intenzívne a s ľahkosťou. Ak rozviniem istotu, pokojné sebaovládanie a sebavedomie v pohybe, získavam ho aj pre život. Ak sa naučím hýbať aktívne, radostne vstupovať do kontaktu s okolím no zároveň okolie citlivo vnímať, učím sa aj aktivite a vnímavosti všeobecne.

Takýmto spôsobom dokáže cvičiaci na joge kultivovať cez pohyb svoj duševný život. Postupne dokáže rozvinúť kvality väčšieho sústredenia, vnútornej sily, stability, ale tiež otvorenosti navonok, radostnej aktivity a vnímavosti k okoliu. Jogová prax s vedením učiteľa, ktorý rozumie duši človeka, dokáže vďaka tomu pôsobiť ako vynikajúca prevencia a tiež podporná terapia pri prekonávaní rôznych psychických ťažkostí, ktorých naša bláznivá doba generuje stále viac.

Konkrétne sústredenie, pokoj, nadhľad a určité uzemnenie a vzťah s telom pôsobia liečivo na stavy nervozity, vnútorného napätia, problémy s koncentráciou a celkové nervové predráždenie. Kvality živosti, ľahkosti a uvoľnenej aktivity pôsobia ozdravne na stavy vyčerpania a vyhorenia. Sebadisciplína, vôľové schopnosti a tiež sila myšlienky, ktorá vedie konanie, pôsobia podporne aj liečivo voči stavom depresie. A napokon kvalita aktívneho vstupovania do širokého, slobodného priestoru pôsobí terapeuticky voči strachom a obavám.

Pohyb teda nielen prezrádza naše vnútro, ale ponúka aj veľmi efektívny nástroj, ako ho zušľachťovať a liečiť.

Matej

Aktuálne kurzy jógy nájdeš na www.jogapremena.sk