PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Nedeľa 18:00 – 20:00

priestor Špirála, Drieňová 40, Bratislava – Ružinov

Od 7. apríla do 23. júna 2024

SLEDUJ MOJU FB STRÁNKU

PRIHLASOVANIE: mato.psycholog@gmail.com, alebo whatsapp 0903 692 500

Pre koho

Hodiny sú pre ľudí, ktorí chcú pokročiť v ásanovej praxi aj duševnom rozvoji a poznaní jogy. Matej dokáže nastaviť úroveň hodiny primerane možnostiam prítomných účastníkov. Vítaní sú aj mierne pokročilí účastníci, ktorí absolvovali aspoň 2 kurzy v našej škole. Tiež ľudia čo cvičia iné štýly jogy a v nich sa už nevedia posunúť ďalej v cvikoch či v rovine poznania a duševného rozvoja a chceli by. Hodiny sú vhodné aj pre pôsobiacich učiteľov a učiteľky jogy, ktorí chcú zlepšiť svoje cviky, poznanie a pedagogické schopnosti.

Na hodinách sa budeme venovať základným aj pokročilým ásanám. Budeme ich spolu postupne vypracovávať s dôkladným vedením a dopomocou lektora tak, aby bol pohyb zdravý a estetický. Netreba ich mať všetky zvládnuté a byť “superohybný”. Dôležitá je chuť na zdravé pohybové aj mentálne výzvy. Pokročilé jogové cviky vyzývajú človeka k tomu, aby postupne prekonával sám seba, svoje ohraničenia. K tomu potrebuje vyvinúť aktívnu vôľu aj múdry prehľad vedomia. Takýto krok zo svojej komfortnej zóny prináša človeku radosť, regeneráciu, zdravé sebavedomie, psychickú silu a odolnosť a tiež slobodný priestor pre nové duševné cítenia. A napokon to hlavné, pokročilé cviky sú proste krásne 🙂

Duševno-duchovné súvislosti cvikov aj života na kurze aj študujeme na základe konceptu, ktorý vypracoval súčasný učiteľ jogy a spirituality Heinz Grill

Viac o tom, prečo sa venovať pokročilým cvikom sa dočítate na mojom blogu tu.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Nedeľa 18:00 – 20:00

priestor Špirála, Drieňová 40, Bratislava – Ružinov

Od 7. apríla do 23. júna 2024

PRIHLASOVANIE: mato.psycholog@gmail.com, alebo whatsapp 0903 692 500

PLATBA

V hotovosti alebo na účet IBAN SK87 8360 5207 0042 0312 4714. Pri platbe na účet prosíme uviesť do poznámky meno a celú adresu trvalého bydliska, kvôli nášmu účtovníctvu. Jednorazový vstup sa platí na mieste.