12 aspektov ásany

Čo všetko potrebuje učiteľ jogy vedieť o jogových cvikoch? Na prvý pohľad by sa zdalo, že stačí vedieť ako sa ktorý cvik cvičí, ako v ňom treba dýchať a aké zdravotné benefity cvičiacemu prinesie. Ak však vnímame jogu ako celostnú disciplínu, ktorá rozvíja človeka po telesnej, duševnej aj duchovnej stránke, Read more…

Cesta k vyliečeniu choroby

Prvý novembrový týždeň som sa zúčastnil na medzinárodnom vzdelávacom pobyte pre učiteľov jogy v Severnom Taliansku, ktoré sa konajú pravidelne 3 krát ročne a na ktoré sa dá v budúcnosti pridať. PODUJATIA A SEMINÁRE – Učitelia jogy (uciteliajogy.sk) Hlavným lektorom bol Heinz Grill. Venovali sme sa intenzívnemu pokroku v ásanovej Read more…

Zodpovednosť potrebuje slobodu a vlastný úsudok

Zodpovednosť je schopnosť zrelého človeka odpovedať na vonkajšie dianie primeranou reakciou. Jej predpokladom sú vonkajšia aj vnútorná sloboda, zdravý rozum, samostatné posúdenie situácie, empatia a odvaha konať v súlade s vlastnými hodnotami a svedomím. Niekedy aj proti názorom či tlaku väčšiny a mocných. Súčasná koronakríza nám odhaľuje v plnej nahote rozdiel medzi aktívnou zodpovednosťou a pasívnou poslušnosťou. Ukazuje mnohé logické chyby. Napokon pred nás kladie otázku, nakoľko si vážime ľudskú slobodu a dôstojnosť a čo sme ochotní pre ňu urobiť.

Zdravé sebavedomie posilňuje imunitu

Človek je celostná bytosť, ktorá má rovinu tela, duše aj ducha. Tieto na seba vzájomne vplývajú. Naše fyzické zdravie aj silu imunity výrazne ovplyvňuje naša duševná a duchovná integrita. Jej udržiavaniu pomáhajú dve veci. Rozpoznávať manipulácie a tlaky a nepodľahnúť im. Zároveň sa zaoberať otázkami zmyslu či poslania svojho života a usilovať sa ho čo najlepšie napĺňať. Takýto prístup k životu podporuje imunitu človeka, robí ho nezávislým od vonkajších bezpečnostných opatrení a navyše je pekný sám o sebe. Vďaka nemu dokáže byť človek aj veľkou oporou a doslova prameňom života a zdravia pre svoje okolie.