Máte dieťa, ktoré je "poriadny oriešok"? Prihláste sa do skupiny, kde podporíme vaše rodičovské schopnosti a sociálne zručnosti vášho dieťaťa.

Kde: MC Hojdana, Haburská 2, Ba - Ružinov, hojdana.sk

Kedy: 27.9. - 13.12. 2018, vždy štvrtok, mládež 16:30 - 18:00, rodičia 18:00 - 19:30 (na striedačku)

Cena: 180 € / 3 mesiace, možnosť zľavy

Pre koho?

Skupina je pre rodičov s deťmi / mládežou vo veku 10 - 15 rokov, ktoré sú z nejakého dôvodu výchovne náročné. Môžu byť hyperaktívne, agresívne, mať problémy v kolektíve, v škole, s disciplínou, plnením si povinností. Skupina je vhodná tiež pre rodiny, kde je narušený vzťah medzi rodičom/mi a dieťaťom z rôznych príčin (rozvod, napätia v rodine, ...). Programu sa môžu zúčastniť 1 alebo 2 rodičia s 1 dieťaťom.

Ako to prebieha?

Program bude prebiehať striedavo: každý druhý týždeň štvrtok sa stretnú deti v čase 16:30 - 18:00 a každý druhý týždeň štvrtok rodičia v čase 18:00 - 19:30.

Detský program bude zameraný na rozvoj sociálnych zručností, čiže schopnosť spolupracovať, komunikovať, dohodnúť sa s druhými, rešpektovať druhých, pravidlá aj zdravú autoritu dospelého. Toto všetko sa budeme učiť nenásilne a prirodzene prostredníctvom zábavných aktivít rôzneho druhu. Podľa záujmov prihlásených detí budeme zaraďovať pohybové aktivity, tvorivé, dobrodružné, poznávacie seba aj druhých, diskusné, aktivity na komunikáciu a všeličo iné.

Program pre rodičov bude spočívať v prednáškach a debatách o dôležitých témach výchovy ako sú napr. dodržiavanie pravidiel, hranice, komunikácia v rodine, rola dieťaťa a rola rodiča, aktivity dieťaťa, koncentrácia, príprava do školy a podobne. Budeme tiež trénovať zručnosti podstatné pre rodičov ako sú podpora, porozumenie dieťaťu, dialóg, jasné komunikovanie požiadaviek,... To všetko v podpornej a prajnej atmosfére rodičov, ktorí majú podobné výzvy a trápenia a navzájom si rozumejú. Z každého stretnutia odídete s konkrétnymi výstupmi, ktoré môžete doma zapracovať.

Tím skupiny tvoríme 2 psychológovia, Natália Városiová a Matej, obaja budeme viesť detské aj rodičovské stretnutia.

Viac o Natáliiných pracovných skúsenostiach: Počas štúdia psychológie som sa dobrovoľnícky venovala práci s deťmi a mládežou z detského domova. Po ukončení štúdia som pracovala ako psychologička v detskom domove, neskôr v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a momentálne pôsobím ako psychologička v škole pre nadané deti. Mám ukončený základný psychoterapeutický výcvik PCA v Brne a tiež 1-ročný výcvik v rodinnej terapii so zaeraním na vzťahovú väzbu. Popri tom sa už 5 rokov venujem práci s rodinami s hyperaktívnymi deťmi. Pri diagnostike a terapii detí využívam expresívne techniky (hra, kresba) v atmosfére bezpečného, prijímajúceho a empatického vzťahu. Pri práci s rodičom sa snažím posilniť jeho rodičovské kompetencie prostredníctvom čoho sa upevní jeho vzťah s dieťaťom.

S Natáliou spolupracujeme už od roku 2009, máme za sebou množstvo skupinových aktivít s deťmi, mládežou, rodinami aj dospelými. Vieme sa výborne dopĺňať, spolu vytvoriť atmosféru prijatia a zároveň priniesť dobré impulzy k rastu.

Výsledky - podobným spôsobom robíme skupiny pre rodičov s deťmi s prestávkami od roku 2009. Väčšina zúčastnených rodín uvádza tieto zlepšenia:

u rodičov - lepšie pochopenie a podpora svojho dieťaťa, adekvátnejšie reakcie, väčší nadhľad a odstup, zlepšenie komunikácie s dieťaťom aj medzi rodičmi, lepšie zvládanie komunikácie so školou, lepšie sebaovládanie v stresových situáciách, lepšia schopnosť zladiť rodičovstvo a osobný život

u detí - lepšie vychádzanie s druhými deťmi, najprv v rámci skupiny a postupne aj v iných kolektívoch, lepšie prijímanie základných pravidiel, nárast sebavedomia, väčšia radosť zo života 🙂

Prihlásenie: čím skôr, počet miest je obmedzený, momentálne príjmeme ešte 7 párov. Pre prihlásenie sa mi ozvite mailom na mato.psycholog@gmail.com alebo tel. na 0903 692 500.

Categories: Uncategorized