Som Matej Štepita a fascinuje ma ľudská duša.

foto by Alan Hyža

Celoživotne objavujem a ponúkam rôzne spôsoby starostlivosti o jej rozvoj a zdravie. S dospelými, mládežou, deťmi, rodinami aj organizáciami. Posledné roky pôsobím ako poradca a lektor.

Som presvedčený, že život aj všetko, čo sa nám deje, je zmysluplné. Každý človek si v duši nesie potrebu prežívania zmysluplnosti svojho života.

Prichádzame na svet naplniť určité poslanie, priniesť svojim bytím jedinečnú kvalitu do prostredia, v ktorom žijeme a pôsobíme. Od toho, nakoľko sa nám to darí a nakoľko nám to umožňujú vzťahy a okolnosti bytia, závisí naša životná spokojnosť.

Aby sme napĺňali svoje poslanie, potrebujeme sa neustále vyvíjať – cieľavedomým rozvojom poznania, schopností a postojov a tiež reagovaním na to, čo nám život prináša.

Mám úspešne ukončené psychologické vzdelanie a prax v rôznych psychologických zamestnaniach, nepracujem však ako klasický psychológ, ale ako poradca a lektor rozvoja osobnosti a vzťahov, alebo inak povedané duševného vývoja.

Som tiež učiteľ jógy – ktorú vnímam ako umelecký pohyb, ale tiež ako spirituálnu disciplínu rozvíjajúcu duševné schopnosti a potenciál človeka.

Ponúkam prednášky, vzdelávania aj konzultácie pre odborníkov aj rodičov k témam ADHD a pozornosť, výchova, jóga, ale aj súvislosti medzi duševným zdravím, výchovou, pedagogikou a spiritualitou.

Kde ma stretnete ako lektora?

SLEDUJ MOJU FB STRÁNKU

Joga a praktická spiritualita, Taliansko 4.-10. augusta

Objav nový impulz pre život!

Regeneračno – vzdelávací pobyt pre každého, kto:

  • chce zlepšiť svoju jogovú prax; špeciálne vhodné pre pôsobiacich alebo potenciálnych učiteľov jogy, ktorí sa chcú zdokonaliť vo svojom remesle pod vedením skúsených lektorov a tiež hlbšie spoznať duchovnú stránku jogy
  • má vážny záujem o oblasť spirituality ako odbornosti, ktorá má svoje pravidlá a zákonitosti a inšpiruje každodenný život
  • chce zažiť pôsobenie a prácu spirituálneho učiteľa Heinza Grilla
  • sa profesne či záujmovo venuje oblasti pedagogiky, výživy, architektúry alebo lezeniu 

Pobyt vie priniesť podnety na prehĺbenie a novú inšpiráciu do vašej oblasti práce či záujmu, vychádzajúce z celostného pohľadu na človeka ako bytosť obdarenú dušou, túžiacou po hlbších vzťahoch s blížnymi aj so svetom.

VIAC INFORMÁCIÍ

Joga pre duševné zdravie – základný kurz jógy – od 3. 4.

fotka z hodiny

SLEDUJ MOJU FB STRÁNKU

Každú stredu 18.30 – 20.00, priestor Špirála, Ba – Ružinov. Pohyb vyjadruje duševný život človeka. Vedomím kultivovaním pohybu v jógových cvikoch cvičiaci rozvíja svoj duševný život. Stáva sa tak stabilnejšou a zároveň vzťahovejšou osobnosťou. Viac informácií a prihlasovanie.

Kurz je určený pre všetkých záujemcov, ktorých zaujíma jóga ako pohybová a zároveň duševne rozvíjajúca disciplína. Kurz je klasickým kurzom pre začiatočníkov aj mierne pokročilých s pridanou hodnotou preventívnej podpory duševného zdravia.

Zároveň je určený ako prevencia a podporná terapia pri stavoch depresie, úzkosti, strachov a nervozity. Dokáže podporiť jednotlivca aj pri zvládaní životných kríz a stavov nervového vypätia. Podporuje koncentráciu a preto je vhodný pre dospelých s ADHD a pre rodičov detí s ADHD

Vplyv jógy na duševné zdravie – článok

Prihlás sa teraz na mato.psycholog@gmail.com

Jóga pre pokročilých – od 7. 4. 2024

Kažkú nedeľu 18.00 – 20.00, priestor Špirála v Bratislavskom Ružinove. Príď sa naučiť cvičiť pokročilé ásany. Náročnejšie ásany sú často výzvou nie len pre telo, ale aj pre prácu so svojou dušou. Pre ich osvojenie je potrebné rozvíjať aktívnu vôľu a chuť na zdravé výzvy, prehľad vedomia, ktoré slobodne vedie telo a tiež cit pre daný tip pohybu v konkrétnom cviku. – viac informácií a prihlasovanie.

Hodiny sú pre ľudí, ktorí chcú pokročiť v ásanovej praxi aj duševnom rozvoji a poznaní jogy. Vítaní sú aj mierne pokročilí účastníci, ktorí absolvovali aspoň dva kurzy v našej škole. Tiež ľudia čo cvičia iné štýly jogy a v nich sa už nevedia posunúť ďalej v cvikoch či v rovine poznania a duševného rozvoja a chceli by. Hodiny sú vhodné aj pre pôsobiacich učiteľov a učiteľky jogy, ktorí chcú zlepšiť svoje cviky, poznanie a pedagogické schopnosti.

Prečo sa venovať cvičeniu pokročilých ásan – článok.

Prihlás sa teraz na mato.psycholog@gmail.com

Škorpión / vrščikásana

SLEDUJ MOJU FB STRÁNKU

Krotenie tigra

Skupinový program pre rodičov detí s ADHD a ADD (hyperaktivita, poruchy pozornosti, správania alebo podobné prejavy aj bez stanovenej diagnózy), ktorí chcú lepšie porozumieť svojmu dieťaťu a vedieť podporiť jeho duševný aj nervový vývin zdravým smerom. Viac

Otec a syn

Otcovia, vezmite svojich synov na spoločný víkend s dobrodružným programom v prírode. Pobyt je určrný pre otcov, nevlastných otcov, dedov, strýkov… so svojimi synmi vo veku 7 – 14 r., ktorým záleží na tom, aby zo svojho syna vychovali sebavedomého muža s dobrým srdcom. Vhodné aj pre dvojice, kde je vzťah nejako narušený (rozvod, výchovne náročný syn, špecifické potreby…), ale nielen pre nich. Jesenný pobyt bol zružený, ale plánujeme ďalšie, dajte nám vedieť o vašom záujme. Viac

Mojou vášňou je zážitková pedagogika – skupinová práca s ľuďmi v prírode využívajúca hru na osobnostný rozvoj. Za veľký zdroj pre dušu pokladám aj samotný kontakt s prírodou, špeciálne na horách.

Zapni si sledovanie mojej FB stránky, aby ti neušli žiadne pobyty a semináre.

Jogovo – regeneračný pobyt v IT

Kde ma stretnete ako poradcu?

Všimol som si, že duševný stav človeka veľmi ovplyvňuje jeho osobná životná filozofia – presvedčenia, ktorými sa vedome či nevedome riadi. Inými slovami jeho žitá spiritualita.

Osobné, pracovné aj výchovné krízy a trápenia vnímam ako výzvy k rastu, k rozvinutiu nových perspektív, schopností či postojov. Veľmi rád vás budem sprevádzať na tejto dobrodružnej a niekedy krivoľakej ceste stávania sa sebou samým.

Budeme spolu hľadať a rozvíjať nové kvality, ktoré chcú cez krízy vstúpiť do vášho života a obohatiť vás, alebo ktoré potrebujete rozvinúť pre ich zvládnutie. Tiež ako prekonávať prekážky, ktoré vám či vašim deťom bránia v raste a sebarealizácii.

Medziľudské vzťahy, partnerské, rodinné či kolegiálne, vnímam tiež ako príležitosť k rastu a sebarealizácii. Ľuďom v našom okolí môžeme niečo cenné prinášať svojou existenciou. Môžeme sa od nich tiež inšpirovať a učiť. Objavovať to vzácne a pekné v nich, čo je hodné inšpirácie. A napokon na prekonávaní prekážok vo vzťahoch môžeme tiež vnútorne rásť a zosilnieť.

Nebudem s vami odstraňovať problémy z vášho života, ale hľadať, ako na nich vyrásť. Vývoj sa vždy deje v stretnutí a vzťahoch.

V mojej práci mi záleží na tom, aby sme spolu hľadali a približovali sa k plnšiemu žitiu vášho osobného poslania a jedinečnosti. Aby sa každý mohol stávať jedinečnou osobnosťou, tým, kým sa naozaj v hĺbke duše chce stať. V pracovnom, rodinnom aj osobnom živote.

Viac o mne…

Máte záujem o konzultáciu?

Cena konzultácie: 40-60 EUR za stretnutie

Miesto stretnutí: Haburská 2, Bratislava – Ružinov, v priestoroch MC Hojdana.

Možnosť konzultácie / stretnutia v pracovni vnútri, v herni s dieťaťom alebo vonku v krásnej záhrade. Ak nebývate v Bratislave, ponúkam aj konzultácie cez skype.

Objednávanie na konzultácie: Popíšte mi prosím stručne do emailu vašu situáciu aj tel. kontakt a ja sa vám najneskôr do týždňa ozvem späť

mail: mato.psycholog@gmail.com

Blog

VÁHA – túžba duše po rozpínaní

Vykonanie Poloha váha, tuládandásana. Postavíme sa stabilne na jednu nohu. Druhú mierne podvihneme zo zeme a natiahneme dozadu. Hrudník podvihneme od rebier za spojenými, vystretými rukami nahor tak, aby plecia ostali relatívne uvoľnené. Následne vedieme Read more…

12 aspektov ásany

Čo všetko potrebuje učiteľ jogy vedieť o jogových cvikoch? Na prvý pohľad by sa zdalo, že stačí vedieť ako sa ktorý cvik cvičí, ako v ňom treba dýchať a aké zdravotné benefity cvičiacemu prinesie. Ak Read more…

Cesta k vyliečeniu choroby

Prvý novembrový týždeň som sa zúčastnil na medzinárodnom vzdelávacom pobyte pre učiteľov jogy v Severnom Taliansku, ktoré sa konajú pravidelne 3 krát ročne a na ktoré sa dá v budúcnosti pridať. PODUJATIA A SEMINÁRE – Read more…