Zvládanie koronakrízy

Koronakríza nezasahuje len telesné, ale aj duševné zdravie človeka. Strach o život, zdravie či prácu seba aj svojich blízkych. Bezpečnostné opatrenia obmedzujúce prirodzené potreby aj osobné slobody človeka a uvrhujúce ho do izolácie. A napokon veľký tlak hystérie z médií, od politikov, sociálnych sietí či z okolia. Toto všetko ustáť a zachovať si pritom duševné zdravie je takmer nadľudská úloha.

Ponúkam v tomto smere poradenstvo, aj online. Vychádzam pritom zo základných pilierov duševného zdravia, ktoré môžu človeku pomôcť aj v tejto situácii a za ktoré pokladám:

  • samostatné logické myslenie, schopné triezvo posúdiť reálnu mieru rizika, ktorému čelíme a primerane tomu konať
  • medziľudské vzťahy
  • pracovná či iná konkrétna (voľný čas, štúdium) náplň človeka
  • stanovovanie si cieľov do budúcnosti
  • štúdium serióznych spirituálnych prameňov

Viac o duševných súvislostiach celej krízy a možnostiach jej zvládania nájdete aj v mojom článku o duševnom zdraví v čase korony.

Okrem neho prinášam aj rozhovor s kolegyňou farmaceutkou o tom, ako pracuje imunitný systém človeka a ako ho podporiť z duševného hľadiska.

Každá kríza prináša aj šancu začať nanovo, lepšie. Takéto jej uchopenie nám tiež môže pomôcť dôstojne a zdravo ju prekonať na osobnej aj spoločenskej úrovni. Impulzy ako na to môžeme spolu vypracovať v rámci poradenského dialógu.

Ak vás tieto úvahy oslovili a máte záujem o konzultáciu, ozvite sa mi.

V čase krízy ponúkam aj možnosť konzultácií online.

Ako to prebieha

Trvanie a častosť stretnutí:

Bežné poradenské stretnutie trvá 50 min. Ohľadom termínu viem byť flexibilný.

Častosť aj počet stretnutí záležia od vás, od závažnosti problému a od náročnosti vytýčeného cieľa.

Priestory:

Haburská 2, Bratislava,
v priestoroch MC Hojdana

V prípade záujmu rád pracujem vonku, na prechádzke v parku, v lese či v záhrade MC Hojdana.

Uprednostňujem osobný kontakt, ale viem pracovať plnohodnotne aj cez Skype.

Cena: 50€ / stretnutie

Presná cena poradenstva: je vždy vecou vzájomnej dohody. Orientačná suma je 50 eur / stretnutie (50 min.) Ak patríte k ľuďom, ktorí sa dostali do finančnej tiesne, môžeme hovoriť aj o nejakej možnosti zľavy. Ak si naopak môžete dovoliť zaplatiť aj viac, umožníte mi byť dlhodobo ústretový k tým, ktorý to potrebujú.

O mne

Som poradca a lektor s praxou od roku 2006, kedy som úspešne ukončil štúdium psychológie. Najviac skúseností mám s deťmi a mládežou s hyperaktivitou, poruchami pozornosti a správania a ich rodinami. V tejto téme ponúkam aj vzdelávania a konzultácie.

Všeobecne sa zaujímam o výchovu dieťaťa a sebavýchovu dospelého, ako funguje a čo ju môže podporiť. Pri práci s dospelými mám rád témy ako zmysel a náplň života, prosociálna a spirituálna orientácia človeka.

Vo svojej práci sa usilujem podporiť slobodu a zodpovednosť dospelého človeka za svoj život aj voči svojmu okoliu, harmonické medziľudské vzťahy a duševný rozvoj a zrenie. Sám sa neustále vzdelávam v oblastiach psychológie aj jogy s duševným rozmerom.

Stretnime sa

Email:  mato.psycholog@gmail.com

Popíšte mi prosím stručne do emailu vašu situáciu aj tel. kontakt a ja sa vám najneskôr do týždňa ozvem späť.

stretnime_sa