VÁHA – túžba duše po rozpínaní

Vykonanie Poloha váha, tuládandásana. Postavíme sa stabilne na jednu nohu. Druhú mierne podvihneme zo zeme a natiahneme dozadu. Hrudník podvihneme od rebier za spojenými, vystretými rukami nahor tak, aby plecia ostali relatívne uvoľnené. Následne vedieme celé telo aj končatiny do horizontálnej roviny. Počas vykonania polohy intenzívne vnímame a zapájame centrum Read more…