Práca s ADHD deťmi a ich rodinami

Od r. 2007 do r. 2017 som pracoval v DFSR na projekte pre rodiny s deťmi s hyperaktivitou, poruchami pozornosti a správania. Väčšinu času som projekt viedol. Poskytovali sme individuálne poradenstvo rodičom, prácu s deťmi, skupinový program pre deti, rodičov aj celé rodiny a podporné rodinné pobyty. Celý program sme aj s kolegami vyvíjali na mieru pre potreby našej cieľovej skupiny. Postupne som na základe skúsenosti začal dávať ťažisko viac na prácu s rodičmi, ktorí sú skôr schopní vedomej zmeny a dokážu viac ovplyvniť atmosféru v celej rodine a nepriamo podporiť aj zmeny prežívania a správania detí.

Deťom s hyperaktivitou, poruchami pozornosti a správania, ich rodinám ale aj učiteľom sa venujem už od r. 2007. V týchto témach robím aj vzdelávania a konzultácie pre odborníkov.

V tomto videu si môžete vypočuť základy Matejovho pohľadu a prístupu
k problematike ADHD a odpovede na časté otázky rodičov.

Ako to prebieha

Trvanie a častosť stretnutí:

Bežné poradenské stretnutie trvá 50 min. Ohľadom termínu viem byť flexibilný.

Častosť aj počet stretnutí záležia od vás, od závažnosti problému a od náročnosti vytýčeného cieľa.

Priestory:

Haburská 2, Bratislava,
v priestoroch MC Hojdana

V prípade záujmu rád pracujem vonku, na prechádzke v parku, v lese či v záhrade MC Hojdana.

Uprednostňujem osobný kontakt, ale viem pracovať plnohodnotne aj cez Skype.

Cena: 50€ / stretnutie

Presná cena poradenstva: je vždy vecou vzájomnej dohody. Orientačná suma je 50 eur / stretnutie (50 min.) Ak patríte k ľuďom, ktorí sa dostali do finančnej tiesne, môžeme hovoriť aj o nejakej možnosti zľavy. Ak si naopak môžete dovoliť zaplatiť aj viac, umožníte mi byť dlhodobo ústretový k tým, ktorý to potrebujú.

O mne

Som poradca a lektor s praxou od roku 2006, kedy som úspešne ukončil štúdium psychológie. Najviac skúseností mám s deťmi a mládežou s hyperaktivitou, poruchami pozornosti a správania a ich rodinami. V tejto téme ponúkam aj vzdelávania a konzultácie.

Všeobecne sa zaujímam o výchovu dieťaťa a sebavýchovu dospelého, ako funguje a čo ju môže podporiť. Pri práci s dospelými mám rád témy ako zmysel a náplň života, prosociálna a spirituálna orientácia človeka.

Vo svojej práci sa usilujem podporiť slobodu a zodpovednosť dospelého človeka za svoj život aj voči svojmu okoliu, harmonické medziľudské vzťahy a duševný rozvoj a zrenie. Sám sa neustále vzdelávam v oblastiach psychológie aj jogy s duševným rozmerom.

Stretnime sa

Email:  mato.psycholog@gmail.com

Popíšte mi prosím stručne do emailu vašu situáciu aj tel. kontakt a ja sa vám najneskôr do týždňa ozvem späť.

stretnime_sa