Som učiteľ umelecko-sociálnej jogy v škole jogy Premena (www.jogapremena.sk), ktorú som založil a vediem spolu s manželkou Luciou.

Kurzy jogy vediem od roku 2009 a od roku 2016 vediem aj vzdelávania pre budúcich učiteľov jogy. Zaujímajú ma najmä možnosti rozvoja duševných schopností, ktoré jogová prax ponúka. V tomto ma oslovilo dielo zakladateľa európskeho smeru jogy s duševným rozmerom Heinza Grilla (www.heinz-grill.de), bohaté na hlboké poznanie ľudskej duše a jej možností rozvoja. Pravidelne sa vzdelávam na jeho seminároch, ktoré sú určené nielen učiteľom jogy, ale aj pedagógom, terapeutom, lekárom a celkovo ľuďom pracujúcim s telom a dušou človeka.

Pôsobím aj ako učiteľ jogy s duševným rozmerom. V prípade vášho záujmu a vhodnosti používam aj v mojej psychologickej práci niektoré jogové metódy, napr. telesné cvičenia - ásany, alebo koncentračné cvičenia. Majú potenciál podporiť duševné zdravie a psychickú silu človeka, zlepšujú koncentráciu, odolnosť, vytrvalosť, podporujú schopnosť prekonávať prekážky, rozhodnosť a rozvíjajú väčšiu vnímavosť. To všetko sú kvality podporné pre duševné zdravie. Najväčší terapeutický potenciál má joga v oblastiach depresie, úzkostí a koncentrácie. Takéto cvičenia sú nezávislé od vierovyznania či presvedčení človeka.

Viac o mojej jogovej práci nájdete na stránke www.jogapremena.sk