Pri práci s dospelými vychádzam z pohľadu, že každá kríza a trápenie má svoj vývojový zmysel, je určitou výzvou stať sa zrelším a plnším človekom.
Spolu s klientom hľadáme, aké konkrétne výzvy a vývojové impulzy mu jeho kríza či trápenie prináša.
Hľadáme možné súvislosti v oblastiach vzťahov, pracovnej ne-spokojnosti, denného rytmu, spirituality / životnej filozofie, spoločenského vývoja atď.
Mojou základnou pracovnou metódou je dialóg, kde klient prináša seba, svoje myšlienky, pocity a ciele a ja zase moje poznanie zákonitostí duševného života a vývoja a tiež zručnosti empatie, sprevádzania a podpory v trápení a schopnosti podporiť osobnostný rozvoj.
V prípade záujmu v spolupráci s dospelými rád využívam aj cvičenia jogy a koncentračno-meditačné cvičenia, ktoré pôsobia terapeuticky voči strachom, depresiám a tiež nervozite a ADHD.
Inšpiráciu čerpám aj v spiritualite ako slobodnej disciplíne, neviazanej na konkrétne vierovyznanie.

Najradšej pracujem v osobnom kontakte, v teplejších mesiacoch mám k dispozícii aj krásnu záhradu v areáli MC Hojdana, kde môžeme byť.
V prípade nutnosti viem pracovať aj online, ale priamy ľudský kontakt v mojej práci chýba.
Ľuďom opatrnejším z hľadiska zdravia a vírusových ochorení ponúkam aj v chladnejšom období možnosť pracovať vonku na prechádzke.

Sprevádzam ľudí pri:

  • depresiách, úzkostiach, fóbiách
  • ťažkých životných situáciách, kríze či strate
  • partnerských problémoch, rozvode či rozchode
  • profesnej orientácii, sebarealizácii
  • spirituálnej orientácii
  • sprevádzam ťažko chorých a umierajúcich a ich blízkych

Nevenujem sa:

  • rozvinutým závislostiam
  • poruchám príjmu potravy
  • psychicky vážne chorým ľuďom (schizofrénie, psychózy,...)

Ako to prebieha

Trvanie a častosť stretnutí:

Bežné poradenské stretnutie trvá 50 min. Ohľadom termínu viem byť flexibilný.

Častosť aj počet stretnutí záležia od vás, od závažnosti problému a od náročnosti vytýčeného cieľa.

Priestory:

Haburská 2, Bratislava,
v priestoroch MC Hojdana

V prípade záujmu rád pracujem vonku, na prechádzke v parku, v lese či v záhrade MC Hojdana.

Uprednostňujem osobný kontakt, ale viem pracovať plnohodnotne aj cez Skype.

Cena: 50€ / stretnutie

Presná cena poradenstva: je vždy vecou vzájomnej dohody. Orientačná suma je 50 eur / stretnutie (50 min.) Ak patríte k ľuďom, ktorí sa dostali do finančnej tiesne, môžeme hovoriť aj o nejakej možnosti zľavy. Ak si naopak môžete dovoliť zaplatiť aj viac, umožníte mi byť dlhodobo ústretový k tým, ktorý to potrebujú.

O mne

Som poradca a lektor s praxou od roku 2006, kedy som úspešne ukončil štúdium psychológie. Najviac skúseností mám s deťmi a mládežou s hyperaktivitou, poruchami pozornosti a správania a ich rodinami. V tejto téme ponúkam aj vzdelávania a konzultácie.

Všeobecne sa zaujímam o výchovu dieťaťa a sebavýchovu dospelého, ako funguje a čo ju môže podporiť. Pri práci s dospelými mám rád témy ako zmysel a náplň života, prosociálna a spirituálna orientácia človeka.

Vo svojej práci sa usilujem podporiť slobodu a zodpovednosť dospelého človeka za svoj život aj voči svojmu okoliu, harmonické medziľudské vzťahy a duševný rozvoj a zrenie. Sám sa neustále vzdelávam v oblastiach psychológie aj jogy s duševným rozmerom.

Stretnime sa

Email:  mato.psycholog@gmail.com

Popíšte mi prosím stručne do emailu vašu situáciu aj tel. kontakt a ja sa vám najneskôr do týždňa ozvem späť.

stretnime_sa