Práca s ADHD deťmi a ich rodinami

Od r. 2007 do r. 2017 som pracoval v DFSR na projekte pre rodiny s deťmi s hyperaktivitou, poruchami pozornosti a správania. Väčšinu času som projekt viedol. Poskytovali sme individuálne poradenstvo rodičom, prácu s deťmi, skupinový program pre deti, rodičov aj celé rodiny a podporné rodinné pobyty. Celý program sme aj s kolegami vyvíjali na mieru pre potreby našej cieľovej skupiny. Postupne som na základe skúsenosti začal dávať ťažisko viac na prácu s rodičmi, ktorí sú skôr schopní vedomej zmeny a dokážu viac ovplyvniť atmosféru v celej rodine a nepriamo podporiť aj zmeny prežívania a správania detí.

Deťom s hyperaktivitou, poruchami pozornosti a správania, ich rodinám ale aj učiteľom sa venujem už od r. 2007. V týchto témach robím aj vzdelávania a konzultácie pre odborníkov.

Výchova

Okrem problémov s hyperaktivitou som sa s rodinami často dostal aj k mnohým iným otázkam výchovy, rodinných a partnerských vzťahov aj osobného duševného stavu a smerovania mojich klientov.

Práca s deťmi a rodinami:

 • vzťahové problémy v rodine, rozvod / rozchod a vplyv na deti
 • problém dieťaťa so začlenením sa do kolektívu
 • emočné problémy dieťaťa
 • výzvy dospievania pre mládež aj rodičov
 • vzdorovité a agresívne dieťa či mladý človek

Práca s dospelými

Sprevádzam ľudí pri:

 • depresiách, úzkostiach, fóbiách
 • ťažkých životných situáciách, kríze či strate
 • partnerských problémoch, rozvode či rozchode
 • profesnej orientácii, sebarealizácii
 • spirituálnej orientácii
 • sprevádzam ťažko chorých a umierajúcich a ich blízkych

Nevenujem sa:

 • rozvinutým závislostiam
 • poruchám príjmu potravy
 • psychicky vážne chorým ľuďom (schizofrénie, psychózy,...)

Zvládanie koronakrízy

Koronakríza nezasahuje len telesné, ale aj duševné zdravie človeka. Strach o život, zdravie či prácu seba aj svojich blízkych. Bezpečnostné opatrenia obmedzujúce prirodzené potreby aj osobné slobody človeka a uvrhujúce ho do izolácie. A napokon veľký tlak hystérie z médií, od politikov, sociálnych sietí či z okolia. Toto všetko ustáť a zachovať si pritom duševné zdravie je takmer nadľudská úloha.

Ponúkam v tomto smere poradenstvo, aj online. Vychádzam pritom zo základných pilierov duševného zdravia, ktoré môžu človeku pomôcť aj v tejto situácii a za ktoré pokladám:

 • samostatné logické myslenie, schopné triezvo posúdiť reálnu mieru rizika, ktorému čelíme a primerane tomu konať
 • medziľudské vzťahy
 • pracovná či iná konkrétna (voľný čas, štúdium) náplň človeka
 • stanovovanie si cieľov do budúcnosti
 • štúdium serióznych spirituálnych prameňov

Viac o duševných súvislostiach celej krízy a možnostiach jej zvládania nájdete aj v mojom článku o duševnom zdraví v čase korony.

Okrem neho prinášam aj rozhovor s kolegyňou farmaceutkou o tom, ako pracuje imunitný systém človeka a ako ho podporiť z duševného hľadiska.

Každá kríza prináša aj šancu začať nanovo, lepšie. Takéto jej uchopenie nám tiež môže pomôcť dôstojne a zdravo ju prekonať na osobnej aj spoločenskej úrovni. Impulzy ako na to môžeme spolu vypracovať v rámci poradenského dialógu.

Ak vás tieto úvahy oslovili a máte záujem o konzultáciu, ozvite sa mi.

V čase krízy ponúkam aj možnosť konzultácií online.

Ako to prebieha

Trvanie a častosť stretnutí:

Bežné poradenské stretnutie trvá 50 min. Ohľadom termínu viem byť flexibilný.

Častosť aj počet stretnutí záležia od vás, od závažnosti problému a od náročnosti vytýčeného cieľa.

Priestory:

Haburská 2, Bratislava,
v priestoroch MC Hojdana

V prípade záujmu rád pracujem vonku, na prechádzke v parku, v lese či v záhrade MC Hojdana.

Uprednostňujem osobný kontakt, ale viem pracovať plnohodnotne aj cez Skype.

Cena: 50€ / stretnutie

Možnosť zľavy pre ľudí s nižším príjmom. Naopak ak si viete dovoliť zaplatiť aj viac, umožníte mi byť ústretový k tým, ktorí to potrebujú.

O mne

Som poradca a lektor s praxou od roku 2006, kedy som úspešne ukončil štúdium psychológie. Najviac skúseností mám s deťmi a mládežou s hyperaktivitou, poruchami pozornosti a správania a ich rodinami. V tejto téme ponúkam aj vzdelávania a konzultácie.

Všeobecne sa zaujímam o výchovu dieťaťa a sebavýchovu dospelého, ako funguje a čo ju môže podporiť. Pri práci s dospelými mám rád témy ako zmysel a náplň života, prosociálna a spirituálna orientácia človeka.

Vo svojej práci sa usilujem podporiť slobodu a zodpovednosť dospelého človeka za svoj život aj voči svojmu okoliu, harmonické medziľudské vzťahy a duševný rozvoj a zrenie. Sám sa neustále vzdelávam v oblastiach psychológie aj jogy s duševným rozmerom.

Stretnime sa

Zavolajte mi na 0903 692 500 (ak nezdvihnem, zavolám späť) cez prac. dni od 8:30 do 18:00 alebo napíšte e-mail na mato.psycholog@gmail.com

stretnime_sa