Sprevádzam ľudí pri:

  • depresiách, úzkostiach, fóbiách
  • ťažkých životných situáciách, kríze či strate
  • partnerských problémoch, rozvode či rozchode
  • profesnej orientácii, sebarealizácii
  • spirituálnej orientácii
  • sprevádzam ťažko chorých a umierajúcich a ich blízkych

Nevenujem sa:

  • rozvinutým závislostiam
  • poruchám príjmu potravy
  • psychicky vážne chorým ľuďom (schizofrénie, psychózy,...)

Ako to prebieha

Trvanie a častosť stretnutí:

Bežné poradenské stretnutie trvá 60 min. Ohľadom času viem byť flexibilný.

Častosť aj počet stretnutí záležia od vás, od závažnosti problému a od náročnosti vytýčeného cieľa.

Priestory:

Hattalova 12/A, Bratislava,
1. posch. č. 111

V prípade záujmu rád pracujem vonku, na prechádzke v parku či v lese.

Uprednostňujem osobný kontakt, ale viem pracovať plnohodnotne aj cez Skype.

32 - 40 € / 50 min

Cena je vecou dohody. Minimálna cena ktorú si môžem dovoliť vám za svoju prácu ponúknuť je 32 eur za stretnutie v dĺžke 50 min. Moja ideálna predstava je 40 eur za stretnutie. Nechám na vás, kde v tomto rozmedzí sa nájdete, primerane vašim možnostiam.

V cene sú zohľadnené aj náklady na priestory, propagáciu, moje vzdelávanie a skúsenosti, vďaka ktorým je to kvalitná práca. Pri mojom štýle práce vo väčšine prípadov stačí prísť raz mesačne, takže vaše celkové náklady nebudú zďaleka také vysoké, ako pri štýloch terapie kde sa chodí aj 1 či 2 krát týždenne.

O mne

Som poradenský psychológ a lektor s praxou od roku 2006. Najviac skúseností mám s deťmi a mládežou s hyperaktivitou, poruchami pozornosti a správania a ich rodinami. V tejto téme ponúkam aj vzdelávania a konzultácie.

Všeobecne sa zaujímam o výchovu dieťaťa a sebavýchovu dospelého, ako funguje a čo ju môže podporiť. Pri práci s dospelými mám rád témy ako zmysel a náplň života, prosociálna a spirituálna orientácia človeka.

Vo svojej práci sa usilujem podporiť slobodu a zodpovednosť dospelého človeka za svoj život aj voči svojmu okoliu, harmonické medziľudské vzťahy a duševný rozvoj a zrenie. Sám sa neustále vzdelávam v oblastiach psychológie aj jogy s duševným rozmerom.

Stretnime sa

Zavolajte mi na 0903 692 500 (ak nezdvihnem, zavolám späť) cez prac. dni od 8:30 do 18:00 alebo napíšte e-mail na mato.psycholog@gmail.com

stretnime_sa