Skupina pre rodiny s ADHD deťmi.

Kde: MC Hojdana, Haburská 2, BA - Ružinov

Kedy: Január - jún 2022.

Každý pondelok 17:00 - 18:30, okrem prázdnin.

Striedavo rodičia s deťmi a len rodičia.

Cena: 75 eur / mesiac (možnosť zľavy) - zahŕňa účasť na skupine plus 1 individuálne stretnutie mesačne.

Pre koho?

Skupina je šitá na mieru pre deti s ADHD a ADD vo veku 7 - 11 rokov a ich rodičov. Tieto deti majú najčastejšie problém začleniť sa do kolektívu, a s tým práve na skupine pracujeme.

Ciele skupiny

Skupinová práca má 3 hlavné ciele:

- rozvíjať sociálne zručnosti detí, teda ich schopnosť fungovať v skupine, dodržiavať pravidlá a základnú disciplínu, spolupracovať a udržať si kamarátov

- rozvíjať rodičovské zručnosti a porozumenie rodiča/ov svojmu dieťaťu aj výchove

- podporiť vzťah medzi rodičom/mi a dieťaťom, ozdraviť atmosféru a komunikáciu v rodine

Tím

Skupinu vedie Matej spolu s kolegyňami sociálnou pracovníčkou Dášou Kráčalovou a psychologičkou Evou Malgotovou.

Ako to prebieha?

Skupina pracuje striedavo. Polovica stretnutí je určená pre rodičov s deťmi, druhá polovica len pre rodičov.

Stretnutia rodičov s deťmi venujeme hrovým, tvorivým a pohybovým aktivitám zameraným na spoluprácu a komunikáciu v rodine. Na základe pozorovania vieme rodičom priniesť konkrétne podnety na zmenu prístupu. Aktivity zameriavame tiež na spoluprácu a komunikáciu detí aj rodín vo väčšom kolektíve.

Pri práci s rodičmi sa zameriavame na témy dôležité pre výchovu ako sú komunikácia s dieťaťom; pravidlá, hranice a práca s nimi; spolupráca rodičov aj širšej rodiny; čo prináša deťom pokoj a sústredenie a čo nepokoj a napätie; atmosféra v rodine a podobne. K téme prinášame podnety z našich skúseností a rodičia si tiež vymieňajú skúsenosti aj podporu navzájom. Témy vieme prispôsobiť potrebám konkrétnych rodín.

Prihlásenie

Ak máte záujem o skupinu, ozvite sa na mail mato.psycholog@gmail.com alebo tel. 0903 692 500. Maximálna kapacita skupiny je 10 rodín, ešte sú voľné miesta.