Skupina pre deti s ADHD a ich rodičov

Kde: MC Hojdana, Haburská 2, BA - Ružinov

Kedy: 24.1. - 13.6.2019, každý štvrtok, striedavo deti 16:30 - 18:00, rodičia 18:00 - 19:30

Cena: 60 eur / mesiac

Pre koho?

Skupina je šitá na mieru pre deti s ADHD alebo podobnými problémami vo veku 7 - 13 rokov a ich rodičov. Tieto deti majú najčastejšie problém začleniť sa do kolektívu, a s tým práve na skupine pracujeme.

Ciele skupiny

Skupinová práca má 3 hlavné ciele:

- rozvíjať sociálne zručnosti detí, teda ich schopnosť fungovať v skupine, dodržiavať pravidlá a základnú disciplínu, spolupracovať a udržať si kamarátov

- rozvíjať rodičovské zručnosti a porozumenie rodiča/ov svojmu dieťaťu aj výchove

- podporiť vzťah medzi rodičom/mi a dieťaťom, ozdraviť atmosféru a komunikáciu v rodine

Tím

Skupinu vedie Matej spolu s Natáliou Városiovou, psychologičkou a dlhoročnou kolegyňou z rôznych projektov práce s deťmi a rodinami. Obaja sa špecializujeme na prácu s deťmi s ADHD a ich rodinami a výborne sa v našej spolupráci dopĺňame. Vieme spolu vytvoriť atmosféru prijatia pre všetky deti aj rodičov, ktorá je kľúčovým terapeutickým faktorom.

Ako to prebieha?

Skupina pracuje striedavo v rôznom zložení. Niektoré stretnutia sú iba pre deti, iné len pre rodičov a ďalšie pre rodičov s deťmi spolu.

S deťmi využívame skupinové hry a iné aktivity, ktoré sú pre deti atraktívne a učia sa pri nich spolupracovať a dodržiavať pravidlá nenásilnou formou. Podľa záujmu konkrétnych detí zaraďujeme pohybové aktivity, tvorivé, sociálne, dobrodružné. Obaja sme inštruktori zážitkovej pedagogiky, z čoho čerpáme aj v práci s deťmi a rodinami.

Pri práci s rodičmi sa zameriavame na témy dôležité pre výchovu ako sú komunikácia s dieťaťom; pravidlá, hranice a práca s nimi; spolupráca rodičov aj širšej rodiny; čo prináša deťom pokoj a sústredenie a čo nepokoj a napätie; atmosféra v rodine a podobne. K téme prinášame podnety z našich skúseností a rodičia si tiež vymieňajú skúsenosti aj podporu navzájom. Témy vieme prispôsobiť potrebám konkrétnych rodín.

Stretnutia rodičov s deťmi venujeme aktivitám, zameraným na spoluprácu a komunikáciu v rodine. Na základe pozorovania vieme rodičom priniesť konkrétne podnety na zmenu prístupu.

Prihlásenie

Ak máte záujem o skupinu, ozvite sa čím skôr na mail mato.psycholog@gmail.com alebo tel. 0903 692 500. Maximálna kapacita skupiny je 8 rodín, ešte sú 2 miesta voľné.

Categories: Skupiny