Práca s deťmi a rodinami:

  • dieťa s hyperaktivitou a poruchou pozornosti
  • vzťahové problémy v rodine, rozvod / rozchod a vplyv na deti
  • problém dieťaťa so začlenením sa do kolektívu
  • emočné problémy dieťaťa
  • výzvy dospievania pre mládež aj rodičov
  • vzdorovité a agresívne dieťa či mladý človek

Pre koho:

  • pre rodičov a ich deti
  • pre rodiny
  • pre dospievajúcich mladých ľudí

Skúsenosti

Deťom s hyperaktivitou, poruchami pozornosti a správania, ich rodinám ale aj učiteľom sa venujem už od r. 2007. V týchto témach robím aj vzdelávania a konzultácie pre odborníkov.

Skupinová práca a zážitkové akcie

Rád využívam skupinové formy práce, pravidelné aj jednorázové - pobytové. Aktuálnu ponuku skupín a pobytov nájdete nižšie. Priebežne organizujem pobyty pre rodiny, pre otcov a synov, pravidelné skupiny pre rodičov s deťmi, skupiny alebo pobyty pre mládež. Na pobytových akciách veľa využívam prírodu a dobrodružstvo, v skupinových aktivitách najmä sociálne hry a zážitkovú pedagogiku.

Otec a syn

Víkendovka pre otcov a ich synov.

Zistiť viac

Čo o mne hovoria iní

V prechádzajúcom období sme s Maťom (a jeho kolegom) spolupracovali v rámci pomoci a podpory našim vychovávateľom v oblasti výchovy detí s problémovým správaním.

Spolupráca bola dlhodobejšieho charakteru, skladala sa z niekoľkých spoločných stretnutí, ktoré mali formát interaktívnej konzultácie a školenia, kde sa lektori venovali rôznym otázkam priamo zameraným podľa potreby našich kolegov. Nebolo to konkrétne predpísanie riešenia situácií, ale poskytovanie návodu, hľadanie možností, ako v ktorej situácii zareagovať - vedome, nie afektívne, s cieľom obmedziť, príp. usmerniť správanie a prejavy detí, afekty, výbuchy zlosti, odmietanie spolupráce, príp. iné nežiadúce prejavy v správaní detí.

Vychovávatelia si zo stretnutí odniesli inšpiratívne rady a návody, ako tieto ťažké situácie zvládnuť, zachovať si pred deťmi autoritu, ale s ľudskou tvárou, návody na zabezpečenie dodržiavania dohodnutých pravidiel v skupine a otváranie si možností spolupráce u dieťaťa, resp. detí v kolektíve. Školenie bolo pre nás veľmi prínosné a sme zaň vďační.

Mgr. Timea Selnekovičová, riaditeľka Detského domova Nádej

Ako to prebieha

Trvanie a častosť stretnutí:

Stretnutie trvá 50 min. Ohľadom termínu viem byť flexibilný.

Počet stretnutí záleží od vás, od závažnosti problému a od náročnosti vytýčeného cieľa.

V prípade práce s dieťaťom pracujem vždy aj s rodičom/mi, práca je potom oveľa efektívnejšia.

Priestory:

Haburská 2, Bratislava, v priestoroch MC Hojdana

V prípade záujmu / potreby s deťmi rád pracujem aj vonku na ihrisku, napr. v záhrade MC Hojdana, alebo viem prísť aj ku vám.

Uprednostňujem osobný kontakt, ale s rodičmi a mládežou viem pracovať plnohodnotne aj cez skype.

Cena: 40€ / stretnutie

Presná cena poradenstva je vždy vecou vzájomnej dohody. Orientačná suma je 40 eur / stretnutie (50 min.) Ak patríte k ľuďom, ktorí sa dostali do finančnej tiesne, môžeme hovoriť aj o nejakej možnosti zľavy. Ak si naopak môžete dovoliť zaplatiť aj viac, umožníte mi byť dlhodobo ústretový k tým, ktorý to potrebujú.

Stretnime sa

Zavolajte mi na 0903 692 500 (ak nezdvihnem, zavolám späť) cez prac. dni od 8:30 do 18:00 alebo napíšte e-mail na mato.psycholog@gmail.com

stretnime_sa