Práca s deťmi a rodinami:

  • dieťa s hyperaktivitou a poruchou pozornosti
  • vzťahové problémy v rodine, rozvod a vplyv na deti
  • problém dieťaťa so začlenením sa do kolektívu
  • emočné problémy dieťaťa
  • výzvy dospievania pre mládež aj rodičov
  • vzdorovité a agresívne dieťa či mladý človek

Pre koho:

  • pre rodičov a ich deti
  • pre rodiny

Skúsenosti

Deťom s hyperaktivitou, poruchami pozornosti a správania, ich rodinám ale aj učiteľom sa venujem už od r. 2007. V týchto témach robím aj vzdelávania a konzultácie pre odborníkov.

Skupinová práca a zážitkové akcie

Rád využívam skupinové formy práce, pravidelné aj jednorázové - pobytové. Aktuálnu ponuku skupín a pobytov nájdete nižšie. Priebežne organizujem pobyty pre rodiny, pre otcov a synov, pravidelné skupiny pre rodičov s deťmi, skupiny alebo pobyty pre mládež. Na pobytových akciách veľa využívam prírodu a dobrodružstvo, v skupinových aktivitách najmä sociálne hry a zážitkovú pedagogiku.

Otec a syn

Víkendovka pre otcov a ich synov.

Zistiť viac

Čo o mne hovoria iní

V prechádzajúcom období sme s Maťom (a jeho kolegom) spolupracovali v rámci pomoci a podpory našim vychovávateľom v oblasti výchovy detí s problémovým správaním.

Spolupráca bola dlhodobejšieho charakteru, skladala sa z niekoľkých spoločných stretnutí, ktoré mali formát interaktívnej konzultácie a školenia, kde sa lektori venovali rôznym otázkam priamo zameraným podľa potreby našich kolegov. Nebolo to konkrétne predpísanie riešenia situácií, ale poskytovanie návodu, hľadanie možností, ako v ktorej situácii zareagovať - vedome, nie afektívne, s cieľom obmedziť, príp. usmerniť správanie a prejavy detí, afekty, výbuchy zlosti, odmietanie spolupráce, príp. iné nežiadúce prejavy v správaní detí.

Vychovávatelia si zo stretnutí odniesli inšpiratívne rady a návody, ako tieto ťažké situácie zvládnuť, zachovať si pred deťmi autoritu, ale s ľudskou tvárou, návody na zabezpečenie dodržiavania dohodnutých pravidiel v skupine a otváranie si možností spolupráce u dieťaťa, resp. detí v kolektíve. Školenie bolo pre nás veľmi prínosné a sme zaň vďační.

Mgr. Timea Selnekovičová, riaditeľka Detského domova Nádej

Ako to prebieha

Trvanie a častosť stretnutí:

Bežné stretnutie trvá 60 min. S časom viem byť flexibilný.

Počet stretnutí záleží od vás, od závažnosti problému a od náročnosti vytýčeného cieľa.

V prípade práce s dieťaťom pracujem vždy aj s rodičom/mi, práca je potom oveľa efektívnejšia.

Priestory:

Hattalova 12/A, Bratislava, 1. posch. č. 111

V prípade záujmu / potreby s deťmi rád pracujem aj vonku na ihrisku, alebo viem prísť aj ku vám.

Uprednostňujem osobný kontakt, ale s rodičmi a mládežou viem pracovať plnohodnotne aj cez skype.

32 - 40 € / 50 min

Cena je vecou dohody. Minimálna cena ktorú si môžem dovoliť vám za svoju prácu ponúknuť je 32 eur za stretnutie v trvaní 5O min. Moja ideálna predstava je 40 eur za stretnutie. Nechám na vás, kde v tomto rozmedzí sa nájdete, primerane vašim možnostiam.

V cene sú zohľadnené aj náklady na priestory, propagáciu, moje vzdelávanie a skúsenosti, vďaka ktorým je to kvalitná práca. Pri mojom štýle práce vo väčšine prípadov stačí prísť raz mesačne, takže vaše celkové náklady nebudú zďaleka také vysoké, ako pri štýloch terapie kde sa chodí aj 1 či 2 krát týždenne.

Stretnime sa

Zavolajte mi na 0903 692 500 (ak nezdvihnem, zavolám späť) cez prac. dni od 8:30 do 18:00 alebo napíšte e-mail na mato.psycholog@gmail.com

stretnime_sa