Ako podporiť nervový systém a schopnosť koncentrácie dieťaťa?

- prednáška so psychológom Matejom Štepitom

 

Kde: záznam z prednášky

Prednáška prebiehala v septembri 2022

Cena záznamu:  5 EUR

Pre koho?

Prednáška na tému: Ako podporiť nervový systém a schopnosť koncentrácie dieťaťa?

je vhodná nielen pre rodičov detí s ADHD. Je aj pre akýchkoľvek rodičov, učiteľov a vychovávateľov, ktorý chcú podporiť zdravý rozvoj pozornosti a nervového systému svojich detí.

Téma prednášky

Hyperaktivita a porucha pozornosti (ADHD) trápia dnes mnohé deti, rodičov aj učiteľov. Často narúšajú aj vzájomné vzťahy a atmosféru v rodine či škole.

Matej Štepita sa tejto téme venuje už 14-ty rok. Zaujímajú ho najmä vplyv výchovy, rodinného a školského prostredia na vývoj pozornosti a nervového systému detí.
Okrem psychológie čerpá pri téme koncentrácie aj z jogy.

Vďaka prednáške:
  1. Porozumiete súvislostiam hyperaktivity a poruchy koncentrácie s rôznymi oblasťami života dieťaťa, rodiny a školy.
  2. Zistíte, ako podporiť zdravý rozvoj pozornosti a nervového systému svojich detí.
  3. A zároveň získate tipy, ako si aj s výchovne náročným dieťaťom udržať doma či v škole pekné vzájomné vzťahy.

Pozrieme sa spolu na to, aký je základný prejav, ktorý vystihuje deti s ADHD. Tiež akú kvalitu potrebujú zažívať vo svojom okolí, aby pôsobilo liečivo na ich dušu aj nervový systém a zároveň ich dokázalo zdravo začleniť do celku rodiny či školy. A budeme hľadať konkrétne, kde presne túto kvalitu dokážete vy ako dospelí ľudia vnášať do života.

Na záver prednášky získate aj bližšie informácie o skupinovom programe pre rodiny s ADHD deťmi.

Prednášajúci

stretnime_sa

Mgr. Matej Štepita, psychológ, lektor jogy a duševného zdravia

Téme ADHD sa venuje intenzívne už 14 rokov. Pracuje najmä s rodinami, ale aj ako lektor pre učiteľov, psychológov a ďalších.
Tému aj človeka chápe celostne. Hľadá spolu s rodičmi všetky možnosti, ako podporiť zdravý duševný aj nervový vývin svojho dieťaťa aj celej rodiny. V škole zasa hľadá spolu s učiteľmi ako vytvoriť deťom zdravé, prijímajúce prostredie a zároveň nevyhorieť. Verí, že ťažkosti majú svoj zmysel a každá rodina aj škola ich dokáže prekonať a vďaka nim vnútorne dozrieť.

Prihlasovanie

Ak máte záujem o záznam prednášky píšte na email: info@janazaujecova.sk alebo volajte +421 944 312 550.

Categories: Vzdelávanie