Chcete sa naučiť pracovať s deťmi s ADHD, ich rodinou a školou od psychológa skúseného v tejto oblasti?

Vzdelávanie zahŕňa metódy individuálnej aj skupinovej práce s deťmi, rodičmi aj rodinami a tiež podnety k práci v prostredí školy.

Vychádza z celostného pohľadu na človeka ako bytosť, ktorá má telo, dušu aj ducha. Budeme hľadať súvislosti aj možnosti terapeutického pôsobenia na všetky tieto 3 roviny. Posvietime si aj na spoločenské súvislosti tohto javu.

So vzdelávaním mi bude obsahovo aj organizačne pomáhať kolegyňa Mgr. Ivana Fraňová, psychologička a psychoterapeutka pracujúca podľa systemického modelu rastu V. Satirovej.

Kde: MC Hojdana, Haburská 2, BA - Ružinov

Kedy: 4 dvojdňové bloky, vždy piatok 16:00 - 19:00 a sobota 9:00 - 16:00. Dátumy: 5. - 6. február, 5. - 6. marec, 9. - 10. apríl a 14. - 15. máj 2021. Drobná zmena termínov je ešte možná.

Cena: medzi 200 - 320 eur, podľa vašich finančných možností. Možnosť rozložiť na splátky.

Zahŕňa vzdelávanie, brožúru o téme a 2 individuállne konzultácie.

Pre koho?

Pre psychológov, sociálnych pracovníkov, špeciálnych a liečebných pedagógov, psychiatrov, vychovávateľov, osobných asistentov, výchovných poradcov a iných pracovníkov v pomáhajúcich profesiách, ktorí pracujú s deťmi s hyperaktivitou, poruchami pozornosti a/alebo správania. Tiež pre učiteľov, vychovávateľov a riaditeľov škôl, ktorí chcú vedieť začleniť vo svojej triede či škole deti s AD(H)D tak, aby bolo dobre nielen týmto deťom, ale aj ich spolužiakom a učiteľom. Obzvlášť vhodné pre odborníkov pracujúcich aj s rodinou, alebo s dieťaťom v prostredí školy. Zúčastniť sa môžu aj študenti pomáhajúcich profesií. Vzdelávanie je určené hlavne pre tých z vás, ktorých neuspokojí stanovenie diagnózy a vpísanie odporúčaní do správy, ale chcete vedieť podporiť dieťa, rodinu a učiteľov v škole a naštartovať ich k zrelšiemu prístupu k výchove a zdravším spoločným vzťahom.

Vzdelávanie nie je určené pre rodičov detí s ADHD. Pre nich ponúkam skupinu Huncúti pre rodiny s deťmi alebo individuálne poradenstvo / prácu s rodinou.

Čo sa naučíte?

Vzdelávanie vás prakticky pripraví na individuálnu aj skupinovú prácu s deťmi a mládežou s hyperaktivitou, s poruchami pozornosti aj s poruchami správania. Tiež na individuálnu aj skupinovú prácu s ich rodinami. Napokon aj na prácu s dieťaťom a jeho okolím v prostredí školy (kontakt s učiteľmi, vychovávateľmi, rodičmi,...). Na základe porozumenia situácie, v ktorej sa deti a rodiny nachádzajú, sa naučíte rôzne spôsoby ich podpory a vedenia k ozdraveniu vzťahov aj atmosféry doma. Základným východiskom vzdelávania je vnímanie rodiny ako celku, kde prejavy dieťaťa vždy súvisia so vzťahmi aj amtosférou v celej rodine. Prebratie zodpovednosti rodiča/ov a rozvinutie zrelších foriem výchovy a rodinných vzťahov pôsobí terapeuticky na dieťa aj na celú rodinu. Podobne to platí pre školské prostredie. Tu sa budeme venovať nielen tomu, ako pomôcť deťom v prostredí školy, ale ako nastaviť celé prostredie školy tak, aby pôsobilo terapeuticky na dieťa a tiež dobre sprostredkovať spoluprácu medzi školou a rodičmi dieťaťa. Naučíte sa tiež ako podporiť sociálne zručnosti detí, rodičovské kompetencie rodičov a pedagogické kompetencie učiteľov, čo narúša a čo podporuje zdravý rozvoj pozornosti dieťaťa a mnoho ďalšieho.

Okruhy tém vzdelávania:

- Základný obraz dieťaťa s AD(H)D a jeho rodiny (centrálny / vegetatívny nervový systém)

- Terapeutické kvality potrebné v práci s dieťaťom, rodinou a školou

- Poradenstvo rodičom zamerané na ciele a perspektívy pre budúcnosť a tiež nastolenie zdravého usporiadania vzťahov

- Dôležité oblasti života rodiny a výchovy

- Dynamika a poriadok vzťahov: matka - otec - dieťa

- Koncentrácia - čo jej škodí a čo ju podporuje?

- Práca s hranicami

- Skupinová práca s deťmi a rodinami s využitím hry

- Výchova primeraná veku

- Poruchy správania ako prejav traumy a princípy práce s traumatizovaným a/alebo agresívnym klientom

- Podpora rodiny v komunikácii so školou

- Práca rodiča s tlakmi zvonku - ako ich ustáť a nepreniesť na dieťa

- Spoločenské súvislosti diagnózy ADHD

- AD(H)D dieťa v prostredí školy

- Ako pri učení udržať pozornosť dieťaťa a svoju autoritu

- Ako najlepšie mediovať spoluprácu medzi školou a rodinou

- Ako nastaviť prostredie školy tak, aby sa v ňom cítilo dobre a vítané dieťa s AD(H)D ale aj jeho spolužiaci a učitelia

Bonusová téma vedená detskou psychiatričkou MUDr. Jurajou Žiškovou:

- nervový systém detí s ADHD a možnosti aj riziká farmakologickej liečby

Niektoré témy prejdeme rýchlejšie a pri iných sa zdržíme dlhšie, podľa záujmu a potrieb skupiny. Prípadne môžeme tiež podľa záujmu aj nejaké témy vynechať či doplniť.

S jednotlivými témami sa budeme zoznamovať intenzívne - nielen cez prednášky, ale veľa aj cez vaše úvahy, diskusiu, prípadové štúdie, zážitkové aktivity a najmä nácvik vašich zručností pre prácu s deťmi, rodinou a školou.

Pre bližšie zoznámenie sa s mojim pohľadom na jav ADHD a jeho súvislosti si pozrite môj článok https://matejstepita.sk/adhd-priznak-dnesnej-doby/

Prihlásenie

Kapacita skupiny je obmedzená, ešte sú voľné miesta. V prípade záujmu mi pošlite mail na mato.psycholog@gmail.com alebo zavolajte na 0903 692 500. Ak uvažujete nad vzdelávaním a máte nejaké otázky alebo vám niečo úplne nesedí, ozvite sa aj tak a niečo určite vymyslíme.

Categories: Vzdelávanie